Анатолій Кучер


доктор економічних наук,

 старший дослідник, 

член-кореспондент Академії економічних наук України

   Кучер Анатолій Васильович – український учений-економіст, педагог, фахівець у сфері аграрної економіки й економіки природокористування, доктор економічних наук, доктор філософії з педагогіки, старший дослідник, член-кореспондент Академії економічних наук України.

    Народився 24 січня на Полтавщині. Закінчив факультет менеджменту і економіки Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва із відзнакою (2009), факультет філології та журналістики Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2009), аспірантуру Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва (2012), докторантуру Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (2018). 2013 року захистив кандидатську дисертацію, 2018 року присвоєно вчене звання старшого дослідника, 2020 року захистив докторську дисертацію.

     Починаючи зі студентських років учителював. Після здобуття освіти працює в закладах вищої освіти (пройшовши класичний шлях від асистента до професора) та наукових установах (старший науковий співробітник, завідувач сектора, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник). Коло наукових зацікавлень широке: аграрна й екологічна економіка; екологічний менеджмент; управління екологічними проєктами; сталі, кліматичні й зелені фінанси; вища освіта.

   Основні напрями наукової діяльності вченого пов’язані з обґрунтуванням теоретичних, методологічних, концептуальних і прикладних засад формування сталої конкурентоспроможності аграрних підприємств, економіки деградації земель і сталого управління ґрунтовими ресурсами в аграрному секторі, стратегічних пріоритетів розвитку низьковуглецевого землекористування для адаптації аграрних підприємств до глобальних змін клімату, стратегії розвитку циркулярної аграрної економіки. Учений також досліджує дидактичні засади формування професійної компетентності майбутніх економістів-аграрників, фахової підготовки майбутніх екологів і менеджерів до сталого управління природними ресурсами.

   Автор і співавтор понад 380 наукових і науково-методичних праць, з-поміж яких монографії, концепції, рекомендації, наукові доповіді, статті, посібники, бізнес-тренінги, науково-популярні книги, словник, тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях.